Huawei Spark Ignite Tech Competition - Thailand

Fire up your startup and take it to new heights with Huawei!

วิธีดำเนินการ

 

 

ช่วงการสมัคร | 20 พฤษภาคม 2021 – 20 กรกฎาคม 2021

 1.  

  ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มและนำเสนอข้อมูล Solution ของคุณเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 13 สไลด์ (PowerPoint หรือ PDF) โดยรวมเนื้อหาดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลโดยสังเขบ – 1 สไลด์
  • การระบุปัญหาจริงๆที่กำลังเจอคืออะไร – 1 สไลด์
  • ลักษณะการบริการและรูปแบบธุรกิจ (เช่น บริการของคุณและรูปแบบธุรกิจของคุณคืออะไร), และรูปแบบของราคาของบริการที่นำเสนอ (เช่น โครงสร้างทางด้านราคา)? – 1 สไลด์
  • ลักษณะการขายและการเติบโตทางธุรกิจ – 2 สไลด์
   • รายได้ 3 ปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์รายได้สำหรับปี 2021
   • ขนาดของลูกค้า/ฐานผู้ใช้งาน ลูกค้า/โครงการอ้างอิง
  • ศักยภาพในตลาด – 1 สไลด์
  • ภูมิทัศน์การแข่งขัน – 1 สไลด์
  • กรอบโครงสร้างโซลูชั่น – 3 สไลด์
   • สถาปัตยกรรมโซลูชั่นระดับสูง
   • โซลูชั่น USP
   • โร้ดแม็พการพัฒนาโซลูชั่นและอุปสรรคความท้าทายที่สำคัญ
  • โร้ดแม็พกลยุทธ์/การเติบโตของธุรกิจ – 1 สไลด์
  • เงินทุนที่ได้รับ – 1 สไลด์
  • ทีมงาน – 1 สไลด์
   

  สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มที่อธิบายถึงความเป็นมาของบริษัทให้ครบถ้วน

  วันครบกำหนดการยื่นคือ 20 กรกฎาคม 2021 ณ เวลา 23:59 นาฬิกา เวลาในกรุงเทพฯ (GMT+7)


ช่วงคัดเลือกผู้สมัครครั้งที่ 1 | 21 กรกฎาคม 2021 – 30 กรกฎาคม 2021

 • คณะกรรมการตัดสินของ Huawei จะลงคะแนนให้กับสตาร์ทอัพ 20 อันดับแรกตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่กำหนด
  • ศักยภาพในตลาด
  • รูปแบบการบริการ
  • ความสามารถทางธุรกิจขนาดความความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยี UPS
  • สถานะทางเงินที่มั่นคง

   

  สตาร์อัพ 20 อันดับแรกจะได้รับเลือกให้เข้ารอบต่อไป โดยจะประกาศผลลัพธ์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2021

ช่วงฝึกอบรม | 1 สิงหาคม 2021 – 20 สิงหาคม 2021

 • ผู้เข้าร่วมที่เลือกจะได้รับการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญของ Huawei เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอให้ดีขึ้น.

  สำหรับการลงคะแนนเสียงระยะที่ 2 จะมีการขอให้ผู้เข้าแข่งขันส่งเอกสารตามหัวข้อดังต่อไปนี้:.

  • วิดีโอสาธิต
  • สไลด์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วทั้ง 13 หน้า

  วันครบกำหนดยื่นคือ 20 สิงหาคม 2021 ณ เวลา 23:59 นาฬิกา เวลาในกรุงเทพฯ (GMT+7).

   
   

ช่วงคัดเลือกผู้สมัครครั้งที่ 2 | 23 สิงหาคม – 27 สิงหาคม

 • คณะกรรมการตัดสินของ Huawei จะลงคะแนนเสียงและเลือกสตาร์ทอัพที่เข้ารอบสุดท้ายตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • ศักยภาพในตลาด
  • รูปแบบการบริการ
  • ความสามารถทางธุรกิจขนาดความความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยี UPS
  • สถานะทางเงินที่มั่นคงความเข้มแข็งของทีม

   

  สตาร์ทอัพ 10 อันดับแรกจะได้รับเลือกเพื่อเข้าร่วมในรอบสุดท้าย โดยจะประกาศผลในช่วงต้นเดือนกันยายน 2021

รอบสุดท้าย | กันยายน

 • ผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 รายจะแสดงผลงานต่อหน้าคณะลูกขุนของ Huawei โดยจะใช้เกณฑ์ตัดสินดังต่อไปนี้:

  • ศักยภาพในตลาด
  • รูปแบบการบริการความสามารถทางธุรกิจขนาดความความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยี UPS
  • สถานะทางเงินที่มั่นคงความเข้มแข็งของทีมและความสามารถในการดำเนินงาน

   

  สตาร์ทอัพ 10 อันดับแรกจะได้รับการจัดอันดับเป็น 4 ระดับเพื่อรับรางวัล โดยจะประกาศผลทันทีในระหว่างการแสดงผลงานรอบสุดท้าย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและรูปแบบการนำเสนอ โปรดติดตามต่อไป!